Jesteś tutaj: Strona główna» Rodzice» Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

Szanowni Rodzice

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym tzn. „stypendium szkolne”
zapraszam do złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 13.09.2018r w gabinecie pedagoga szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi, gdzie dochód miesięczny  na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), tj. 514 zł.
Do dochodu nie wlicza się również świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), tzw. Program „Rodzina 500+”

W załączniku  zamieszczam  wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania - jeśli wypełnienie wniosku sprawia trudność zapraszam do skorzystania z moje pomocy wypełnieniu.

Joanna Filipczak

pedagog szkolny


Wniosek
wniosek-o-stypendium 2018r-szkolne-nowy-od-10918-rodo2