Jesteś tutaj: Strona główna» Procedury postępowania prewencyjnego

Procedury

1. Procedura organizacji opieki w w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, w tym w szkołach podstawowych specjalnych, od dnia 25 maja 2020 r.

2. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej prowadzonej przez m.st. Warszawę, koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus)

3. Pocedura postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej prowadzonej przez m.st. Warszawę, w czasie zagrożenia epidemicznego

4. Regulamin pobytu dzieci klas 1-3 w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 99 im. Małego Powstańca w Warszawie ul. Bartnicza 2

5. Wzór_oswiadczenie rodzica o zapoznaniu

6.  Wzór_zgoda na mierzenie temperatury-1

7.  Załacznik nr 2 do procedury postępowania prewencyjnego

8.  Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego