Jesteś tutaj: Strona główna» Oferta szkoły» Terapie» Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem

Psycholog, w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca, prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Podczas tych zajęć uczniowie rozwijają sferę poznawczą, społeczną i emocjonalną.

Pracujemy nad rozumieniem siebie – swoich potrzeb, preferencji, emocji, własnych mocnych oraz słabych stron oraz nad adekwatnym poczuciem własnej wartości.

Uwrażliwiamy na potrzeby innych – uczymy rozpoznawać stany emocjonalne i potrzeby innych ludzi, rozwijamy empatię.

Interpretujemy z uczniami różne sytuacje społeczne, rozmawiamy o intencjach innych ludzi, uczymy jak odnaleźć się w grupie, jak dbać o relacje z innymi i jak sobie radzić w sytuacjach konfliktowych.

Rozwijamy poczucie sprawstwa, rozumienia własnego wpływu na otoczenie, rozwijamy także w uczniach poczucie odpowiedzialności za własne słowa i zachowanie.

Pracujemy nad rozwojem komunikacji, rozumieniem komunikatów werbalnych i niewerbalnych, umiejętnością prowadzenia dialogu oraz autoprezentacji.

Pracujemy nad rozwojem etycznym, rozpoznawaniem, co jest dobre a co złe, rozumieniem konsekwencji dokonywania złych wyborów.

Dbamy o rozwój funkcji instrumentalnych, takich jak percepcja, pamięć, uwaga, logiczne myślenie.

Udzielamy uczniom wsparcia emocjonalnego, staramy, by czuli się zrozumiani oraz ważni.

Staramy się wzbudzać w dzieciach większe zainteresowanie otaczającym światem.

Podczas zajęć z psychologiem dokonuje się ponadto diagnozy dziecka, co umożliwia rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

 

Eliza Szymańska-Słok