Jesteś tutaj: Strona główna» mLegitymacja szkolna

mLegitymacja szkolna

mLegitymacja

CO TRZEBA ZROBIĆ:

1. Należy przysłać zdjęcie jako załącznik w formacie .jpg (max 5MB) podpisane imieniem nazwiskiem i klasą (w nazwie pliku) na adres sekretariat@sps99.waw.pl  w sekretariacie złożyć wypełniony wniosek o wydanie mLegitymacji podpisany przez rodziców lub pełnoletnich uczniów. 
2. Następnie uczeń odbiera z sekretariatu kod do uruchomienia legitymacji.
mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Wniosek mligitymacja do pobrania

Czym dokładnie jest mLegitymacja?
mLegitymacja, to część aplikacji mObywatel. Co z niej wyczytamy? Przede wszystkim wiek ucznia, informację o tym czy legitymacja jest ważna, a ponadto dane, które można znaleźć na tradycyjnych legitymacjach:
·        imię i nazwisko ucznia;
·        numer legitymacji;
·        datę wydania;
·        termin ważności;
·        status użytkownika (uczeń);
·          datę urodzenia;
·        PESEL;
·        adres zamieszkania;
·        nazwę i adres szkoły.

mLegitymacja Szkolna to bezpieczne narzędzie, dzięki któremu uczniowie potwierdzą przysługujące im uprawnienia, za pomocą telefonu komórkowego. "Mobilna" legitymacja będzie mogła być wydana uczniowi, któremu uprzednio wydano papierową legitymację szkolną . Okres ważności mLegitymacji będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej.

mLegitymacja będzie unieważniana przez szkołę w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja.

Mobilna wersja legitymacji szkolnej ma być uzupełnieniem jej standardowych form - papierowej lub plastikowej karty.

 Korzystanie z mLegitymacji jest bezpłatne.  Aby je uruchomić uczniowie muszą mieć telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.  (być może na iOS też już można)

mLegitymację trudno podrobić. Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).